Mesafeli Satış Sözleşmesi | gdgactuel.com

Sepetim

Sepete eklediğiniz ürünleri buradan görebilirsiniz.Toplam: 0,00 $

Arama

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu sözleşme, alıcının (tüketicinin) mobil uygulama ile işlem yaptığı halleri de kapsamak üzere satıcıya ait www.gdgactuel.com elektronik ticaret internet sitesinde sipariş vererek satın almak istediği ürün veya hizmetlerin alıcıya satışı, tespmi ve diğer hususlara ipşkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Alıcı, bu sözleşmeyi internet sitesinde onayladıktan sonra sipariş verdiği ürün veya hizmetlerin bedel ve masrafı, seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil olunur.

Madde 1: Taraflar

SATICI:

İsim/Unvan: ACTÜEL TEKSTİL KONF. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.
Vergi Numarası: 0050518808
Adres: M. Nesih Özmen Mah. Çınar Sk. Cevdet Ulak İşhanı No:37/A Merter/Güngören/İstanbul
Telefon: 0212 556 25 45
E-Posta: info@gdgactuel.com
İsim/Unvan: ACTÜEL TEKSTİL KONF. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

ALICI (Tüketici): www.gdgactuel.com internet sitesine üye olan ve/veya sipariş veren kişi

Adı Soyadı/ Unvanı: v Adres:
Telefon:
E-Posta:

Madde 2: Tanımlar

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında;
Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,
Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununu,
Yönetmelik: 27.11.2014 tarih ve 29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğini
Satıcı: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan ya da mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
Alıcı: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
Site: Satıcıya ait www.gdgactuel.com internet sitesini
Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
Taraflar: Satıcı ve alıcıyı (tüketiciyi)
Sözleşme: Satıcı ve alıcı arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
Mal: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

Madde 3: Konu

İşbu sözleşme, alıcının satıcıya ait www.gdgactuel.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/hizmetlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Madde 4: Sözleşme Konusu Ürün Bilgileri

a- Ürün veya hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) satıcıya ait www.gdgactuel.com internet sitesinde yayınlanmaktadır.
b- Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
c- Ürün sevkiyat/teslimat masrafı olan kargo ücreti satıcı tarafından ödenecektir.
ç- Sözleşme konusu ürün veya hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir:
Ürün Açıklaması - Adet - Birim Fiyatı - Ara Toplam

Ödeme Şekli ve Planı:
Alınan Vade Farkı:
Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı:
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek kişi:
Fatura Adresi:
Sipariş Tarihi:

Madde 5: Fatura Bilgileri

Müşteri olarak www.gdgactuel.com alışveriş sitesine üye olan veya sipariş veren kişinin sipariş verirken bildirdiği fatura adres ve bilgileri
Fatura teslimat: Fatura, sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

Madde 6: Genel Hükümler

a- Alıcı, satıcıya ait www.gdgactuel.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
b- Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında alıcı veya alıcının gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün alıcıya teslim edilememesi durumunda, alıcının sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı:
c- Satıcı, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları, işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, yasal mevzuat gereklerine göre ayıpsız olarak, sağlam ve standartlara uygun bir şekilde dürüstlük esasları dahilinde ifa etmeyi, ifa sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
ç- Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan alıcıyı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
d- Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 10 günlük süre içinde ise toplam bedeli alıcıya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
e- Alıcı, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, satıcının sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
f- Alıcı, sözleşme konusu ürünün alıcı veya alıcının gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından satıcıya ödenmemesi halinde sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri satıcıya ait olacak şekilde satıcıya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
g- Satıcı, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeniyle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
h- İşbu sözleşmenin 6/g maddesi uyarınca mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi durumunda; alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini satıcıdan talep etme hakkına haizdir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde alıcının nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı iptal edilmesinden sonra 3 iş günü içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcının kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı siparişin alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 3 iş günü içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin, bu tutarın bankaya iadesinden sonra alıcının hesaplarına yansıması banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, alıcı olası gecikmeler için satıcıyı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
ı- Satıcının, alıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla alıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Alıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle satıcının kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.
i- Alıcı, sözleşme konusu ürün veya hizmeti teslim almadan önce kontrol ederek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunma yükümlülüğü alıcıya aittir. Eğer üründe herhangi bir zarar varsa alıcı, kargo firmasına tutanak tutturarak ürünü teslim almamalıdır. Ürün teslim alındıktan sonra kargo firmasının görevini tam olarak yerine getirdiğini kabul edilir. Üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma vb durumlar tespit edildiği hallerde ürün iade alınmayacak ve bedeli iade edilmeyecektir.
j- Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün alıcıya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini alıcıdan talep edebilir. Alıcının talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede siparişi dondurma hakkı ve talebin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde satıcının siparişi iptal etme hakkı saklıdır.
k- Alıcı, satıcıya ait www.gdgactuel.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, satıcının bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, satıcının ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
l- Alıcı, satıcıya ait www.gdgactuel.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden alıcı sorumlu olacaktır.
m- Alıcı, satıcıya ait www.gdgactuel.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı olarak başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlemlerde (spam, virüs vb.) bulunamaz.

Madde 7: Ödeme Ve Teslimat

a- Alıcı, site üzerinden anlaşmalı her türlü kredi kartı ile online tek ödeme veya online taksitli ödeme seçeneklerinden birini kullanarak ödeme yapabilecektir.
b- Alıcı tarafından verilen siparişler, anlaşmalı kargo firmaları ile gönderilecektir.

Madde 8: Cayma Hakkı

a- Alıcı (tüketici) 14 (on dört) gün içerisinde satıcıya bildirmek şartıyla, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
b- Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise alıcının veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak alıcı, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
- Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, alıcının veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
- Birden fazla parçadan oluşan mallarda, alıcının veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
- Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, alıcının veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.
- Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.
c- Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcıya aittir.
ç- Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde satıcıya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde;
-Ürünün faturası (iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.)
-İade formu,
-İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
d- Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri alıcıya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde de malı iade almakla yükümlüdür.
e- Alıcının kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa alıcı kusuru oranında satıcının zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
f- Cayma hakkının kullanılması nedeniyle satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülür ise kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
g- Alıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
h- Alıcının cayma hakkını kullanması durumunda yan sözleşmeler de kendiliğinden sona erer.

Madde 9: Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

a- Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan ürün veya hizmetlerin
b- Alıcının istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünlerin, iadeleri Yönetmelik gereği mümkün değildir

Madde 10: Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda, her yıl Bakanlık tarafından belirtilen parasal sınırlar dahilinde alıcının (tüketicinin) yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki veya alıcı işlemin yapıldığı yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir.

Madde 11: Yürürlük

Alıcı, www.gdgactuel.com sitesi üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.
11 (on bir) maddeden ibaret işbu sözleşme, alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiş sayılır.